ผลิตภัณฑ์กล่องใส่เหยื่อหนู Rodent box

วัสดุ

ผลิตจากพลาสติก Polypropylene

การใช้งาน

ภายในกล่องมี3ช่องสำหรับวางเหยื่อหนูและการใส่น้ำ มีช่องสำหรับยึดลวดใส่เหยื่อสารเคมี(พิษ) ในกรณีที่วางเหยื่อแบบมีรู

Total Page Visits: 172