ผลิตภัณฑ์แผ่นกาวดักแมลง

คุณสมบัติ

กาวดักแมลงขนาด : 1 กล่อง มี 24 แผ่น

Vector Universal Glue Boards กระดานกาวแบบคู่ ได้รับการรับรองจาก MSDS ออกแบบเป็นเส้นตารางเพื่อให้สะดวกในการนับแมลงที่มาเกาะติดแผ่นกาว แผ่นกาวมีลักษณะพิเศษเหนียวไม่แห้ง เมื่อเปิดใช้มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนแมลง)

Total Page Visits: 6