>
>
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Fendona 10 SC
เฟนโดน่า fendona

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Fendona 10 SC

คุณสมบัติเด่น
  • ใช้ในการป้องกันแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่
  • ใช้สำหรับชุบมุ้งป้องกันและกำจัดยุง
  • ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง
  • ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวตามธรรมชาติ
  • สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด ใช้ควบคุมและป้องกันปรสิตภายนอกและแมลง ผสมน้ำเพื่อพ่นตัวสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์
สารสำคัญ
  • Alphacypermethrin 10% W/V SC
ปริมาณ
  • 1 ลิตร: 1 ขวด