>
>
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Seclira 40 WSG
เซกลีรา Seclira

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Seclira 40 WSG

นวัตกรรมสารออกฤทธิ์ ชนิดใหม่ในเทคโนโลยีสารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์รวดเร็ว ไม่ทิ้งคราบ ไม่มีกลิ่น กำจัดแมลงได้หลายชนิด ใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร

คุณสมบัติเด่น
  • ไม่ทิ้งคราบ ไม่มีกลิ่น กำจัดแมลงได้หลายชนิด เช่น แมลงวัน แมลงสาบ มด ตัวเรือด ด้วงดำ และแมลงคลานอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • อยู่ในรูปเม็ดขนาดเล็ก ละลายน้ำได้ดี ไม่มีสี ไม่ตกตะกอน ออกฤทธิ์ตลอดเวลาการฉีดพ่น
  • ออกฤทธิ์ Knockdown รวดเร็ว มีกลไกการส่งผ่านสารออกฤทธิ์ไปยังแมลงอื่น ๆ
ปริมาณ
  • 200 กรัม : 1 ขวด