>
>
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ KEEEN Germ Killer Bio Disinfectant​
keen ฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ KEEEN Germ Killer Bio Disinfectant

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อออร์แกนิค ประกอบด้วยสารสกัดจากพืช และสารประกอบออกไซด์ สามารถฆ่าเชื้อโรค,แบคทีเรียเชื้อรา,เชื้อไวรัส   ขจัดคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ดี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ประกอบด้วยสารสกัดจากพืช และสารประกอบออกไซด์ สามารถฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียเชื้อรา เชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%
  • สามารถขจัดคราบเลือด คราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ดี
  • ช่วยย่อยสลายของเสียได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันยังสามารถดับกลิ่นได้ไปในเวลาเดียวกัน
  • ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีใช้งาน

สำหรับงานฆ่าเชื้อโรค/ดับกลิ่น
อัตราการเจือจางผลิตภัณฑ์ต่อน้ำสะอาด Non-dilute – 1:1 ฉีดบริเวณที่ต้องการให้ทั่ว และทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วเช็ดทำความสะอาด
กรณีการฉีดพ่นในอากาศไม่ควรเจือจางผลิตภัณฑ์ ควรฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ให้เป็นหมอกควัน ทิ้งไว้นาน 1-2 ชั่วโมง แล้วเช็ดทำความสะอาด

สำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป
อัตราการเจือจางผลิตภัณฑ์ต่อน้ำสะอาด 1:1 ฉีดบริเวณที่สกปรก และเช็ดทำความสะอาด โดยไม่จำเป็นต้องล้างออก

ข้อควรระวัง

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
คำเตือน: แม้ว่าผลิตภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้

ปริมาณ
  • 5 ลิตร