>
>
ผลิตภัณฑ์กล่องใส่เหยื่อหนู Rodent box
กล่องดักหนู

ผลิตภัณฑ์กล่องใส่เหยื่อหนู Rodent box

ผลิตจากพลาสติก Polypropylene คุณภาพดี ทนแดด ทนฝน ไม่กรอบแตกง่าย

วิธีการใช้งาน

ภายในกล่องมี3ช่องสำหรับวางเหยื่อหนูและการใส่น้ำ มีช่องสำหรับยึดลวดใส่เหยื่อสารเคมี(พิษ) ในกรณีที่วางเหยื่อแบบมีรู