>
>
ชุดป้องกันสารเคมี DUPONT ProShield 20
ชุด PPE dupont proshield20

ชุดป้องกันสารเคมี DUPONT ProShield 20

ชุด PPE ชุดป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันเชื้อโรค | DUPONT Proshield20 ของแท้ 100% DUPONT Proshield 20
  • ช่วยป้องกันวัตถุดิบ อุปกรณ์และสินค้าในกระบวนการผลิตมิให้เกิดการปนเปื้อน
  • ป้องกันไฟฟ้าสถิตผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1149-5
  • ป้องกันฝุ่น และป้องกันละอองสารเคมีตามาตรฐาน CE Type 5, Type 6
  • น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ แข็งแรง ทนทาน สามารถถ่ายเทความชื้นและระบายอากาศได้ดีกว่า
  • ผลิตจากเส้นใย SPUNBONDED ที่มีความหนาแน่นสูงง่ายต่อการ Recycle
  • สามารถเผาทำลายได้โดยไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
  • อายุการเก็บรักษาได้ถึง 3 ปี