Flash sale 1212 VECTOR FOG c150+

Flash Sale 12.12 เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Vector Fog C150+ 16,900 บ. เท่านั้น!

โปรโมชั่น Flash Sale 12.12 เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Vector Fog C150+
ราคาพิเศษ 16,900 บาท
เท่านั้น!

เครืองพ่นละอองฝอยละเอียด
– เหมาสำหรับานพ่นฆ่าเชื้อโรคในอาคาร รถโดยสาร เครื่องบิน สถานพยาบาล ห้องประชุม โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงอาหาร ร้านอาหาร เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดเชื้อโรค เช่น โรคไข้หัดใหญ่ MERS ไข้หวัดนก เครื่องปรับอากาศ เชื่อแบคทีเรียตามช่องแอร์ บนเพดาน ห้อน้ำ เป็นต้น

– สำหรับฉีดยุงและแมลงพาหะนำโรคและศรัสตรูพืช เช่น ยุงลาย เพลี้ย เห็บ หมัด เชื้อรา ในรถขนส่งหรือคลังเก็บผัก ผลไม้เป้นต้น

– สำหรับงานฉีพ่นสารอาหารทางใบ พ่นปุ่ยน้ำในสวน ฟาร์มงานฉีดพ่นเพิ่มความชุมชื่นในอากาศสำรับสถานที่เก็บผัก ผลไม้ บ้านนกนางแอ่นเป็นต้น

– สำหรับฉีดยุงและแมลงพาหะนำโรคและศรัสตรูพืช เช่น ยุงลาย เพลี้ย เห็บ หมัด เชื้อรา ในรถขนส่งหรือคลังเก็บผัก ผลไม้เป้นต้น

– สำหรับงานฉีพ่นสารอาหารทางใบ พ่นปุ่ยน้ำในสวน ฟาร์มงานฉีดพ่นเพิ่มความชุมชื่นในอากาศสำรับสถานที่เก็บผัก ผลไม้ บ้านนกนางแอ่นเป็นต้น

สนใจติดต่อ

Call Center: 02-959-9595
Email: info@lvmhgroup.co.th
หรือ กรอกแบบฟอร์มในหน้านี้ โดยระบุโปรโมชั่นที่ช่องรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เราติดต่อกลับไปหาคุณ