กลุ่ม บริษัท แอลวีเอ็มเอช กรุ๊ปจำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นปี 2545 ด้วยความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ต้องการจัดจำหน่าย นำเข้า และ ส่งออก สินค้า 2 กลุ่มประเภท ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ กลุ่มเพื่อสุขภาพและความงาม  กลุ่มเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์กำจัดปลวกและแมลงรบกวนทั้งในภาคครัวเรือน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม สาธารณสุข  ที่มีคุณภาพจาก อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ ประเทศชั้นนำต่างๆ  อีกทั้งบริษัท ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัท BASF(Thailand) จากประเทศเยอรมันนี

 
 

                    ในปี 2557 ทางบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสที่บริษัทจะขยายกิจการไปในภูมิภาค AEC และเตรียมพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อรองรับระบบ ISO 9001 ภายในปี 2561อีกทั้งบริษัทได้มุ่งเน้นการทำการตลาดผ่าน 3 ช่องทางสำคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมออกบูท (Below the Line & Roadshow), การทำการตลาดผ่านพนักงานของบริษัทฯหรือตัวแทนจำหน่าย(Sale force & Local sub agent) และ การทำการตลาดผ่านทางสื่ออิเลกโทรนิคส์ (E-Marketing)
ด้วยประสบการณ์ของบริษัท ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 10 ปี วันนี้บริษัท แอลวีเอ็มเอช กรุ๊ป จำกัดพร้อมพนักงานกว่า 2,000 คนที่มีประสบการณ์ ยินดีขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าอีกทั้งทาง LVMH ได้มีการพัฒนาและสร้างความเติบโตผ่านทางกลุ่มพันธมิตรและบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองความต้องการในงานด้านบริการที่มาตรฐานสูงขึ้นเสมอ

VISION

บริษัท แอลวีเอ็มเอช กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้นำด้านTrading ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางในประเทศไทย ภายในปี 2025 โดยยึดหลักของระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Mission

บริษัท จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างบูรณการโดยนำระบบด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรCommitting to supply the best products and services to our customers with the aim of enhancing customer satisfaction.

Core Value

  • L  – LOYALTY มีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ ซื่อสัตย์ต่อการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
  • V – Value Proposition คัดสรรข้อเสนอที่คุ้มค่า คุ้มราคา ให้กับลูกค้า
  • M – Mobility ความคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนในการจัดส่งและพัฒนาที่พร้อมเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าและต่อยอดการบริการที่ดีที่สุด
  • H – Harmony – ความปรองดอง สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

HRM Solutions

บริษัท รับบริหารงานฝ่ายทรัพยากรของบริษัท รวมถึง สรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง ฝึกอบรม ซับคอนแทรคเตอร์และที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

 

Call Center Plus

รับบริหารศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร (Outsourced contact center services) ในธุรกิจบริการ อาทิ ตัวแทนประกันภัย บริการป้องกันและกำจัดแมลง จัดจำหน่ายสินค้าระบบอีคอมเมิร์ซ

 

Properties Management

ในส่วนธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท รับซื้อ ขาย ก่อสร้าง ในพื้นที่หัวหิน ชะอำกว่าสิบโครงการ

Lv assets

 แอลวีแอสเซท โดยบริษัท แอลวีเอ็มเอชกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อต้นปี 2560 เป็นส่วนธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับซื้อ ขาย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี โดยมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร ตรงตามความต้องการ ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนในอนาคต เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lvassets.com

 
Total Page Visits: 276