หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์สารเคมี

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง Timeline 10%

ไทม์ไลน์ timeline กำจัดแมลง
ผลิตภัณฑ์เพื่อกำจัดแมลง อย่างมีประสิทธิภาพ สารไพทีรอยด์สังเคราะห์ออกฤทธิ์ 3 รูปแบบคือ กินตาย สัมผัสตาย และไล่ตาย...

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Fendona 10 SC

เฟนโดน่า fendona
ใช้ในการป้องกันแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ ใช้สำหรับชุบมุ้งป้องกันและกำจัดยุง...