ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Diversey SUMA J-512

ใช้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร รวมถึงบริเวณที่ใช้เตรียมอาหาร เหมาะสำหรับภัตรคาร ร้านอาหาร ร้านเบเกอร์รี่ และโรงเรียนเพื่อให้สะอาดถูกอนามัย

วิธีใช้

สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เตรียมอาหาร และบริเวณเตรียมอาหาร
– ทำความสะอาดพิ้นผิวให้ทั่ว
– ผสม Suma J-512 1 ส่วน : น้ำ 512 ส่วน
– ใช้ผ้าจุ่มเช็ดให้ทั่ว หรือฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ที่ต้องการ
– ทิ้งไว้ 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
สำหรับภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม
– ล้างภาชนะให้สะอาดในเบื้องต้น
– ผสม Suma J-512 1 ส่วน : น้ำ 512 ส่วน ในอ่างล้าง
– จุ่มภาชนะลงในอ่างล้างแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที
– ล้างด้วยน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง

ห้ามรับประทาน ระวังอย่าให้เข้าตา ควรใช้ถุงมือยาง หรือรองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจังต้องล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

ปริมาณ

5 ลิตร : 1 แกลลอนหมวดหมู่: